PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                      21 marca 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia
i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. To piękna inicjatywa towarzyszenia modlitwą przez dziewięć miesięcy dziecku, którego imię zna Pan Bóg. Zachęcam, by z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego podjąć takie zobowiązanie modlitewne.

3. W czwartek 25 marca w naszej parafii będzie spowiedź przed Świętami Wielkanocnymi, na spowiedź przyjadą zaproszeni księża. W Krzywej spowiedź od godz.16.00 a następnie Msza Święta z Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, a w Gładyszowie spowiedź od godz.17.30
i również Msza Święta z Uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Zachęcam do skorzystania z tego wielkiego daru pojednania i przygotowania się do Świąt.

4. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa
w czasie drogi krzyżowej o godz. 16.00 w Krzywej i o godz. 17.30
w Gładyszowie. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 9.00 i 11.00 gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

5. Najbliższa Niedziela to Niedziela Palmowa, przygotujmy palmy do poświęcenia, by uczcić uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

6. W przyszłą niedzielę zmiana czasu z zimowego na letni, wstajemy
o godzinę wcześniej.

7. Przez cały marzec po każdej Mszy Świętej odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w której polecamy mu sprawy swoich rodzin.

8. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

Intencje Mszy św. od 22.03. – 28.03.2021 r.

DzieńGodzinaIntencja
Pn,Wt,Śr,Sb17.00† Kazimiera Hul gr.
Cz16.00 K† Kazimiera Hul gr.
Cz17.30† Anna Ciapaj z intencji Heleny z rodziną.
Pt16.00 K† Kazimiera Hul gr.
Pt17.30† Emilia Niemasik od rodziny Dobrzańskich
i Guldenschun.
Niedziela7.00† Eugeniusz Roman w 3 rocznicę śmierci
z intencji żony, † Anastazję i Michała Haraf
z intencji córek.
Niedziela 9.00 K† Kazimiera Hul gr.
Niedziela11.00† Michał Wastag w 30 rocznicę śmierci
o radość nieba od córki Zofii z rodziną.