Historia parafii

historiaParafię grekokatolicką w Gładyszowie uposażył 23 września 1671 roku Jan Wielkopolski, bowiem terytorium parafii zamieszkiwali w większości wierni tego obrządku. Po akcji wysiedleńczej Łemków na tereny za Wisłą na teren obecnej parafii napłynęła ludność obrządku rzymskokatolickiego. Z tego powodu w 1947 roku został tu skierowany ks. Józef Grzyb.

W roku 1948 została erygowana placówka duszpasterska w Gładyszowie, jej administratorem został ks. Stanisław Cierniak. Do placówki należały następujące miejscowości: Gładyszów, Banica, Czarne z przysiółkiem Długie, Nieznajowa, Jasionka, Krzywa, Radocyna, Regetów, Smerkowiec. We wszystkich miejscowościach było łącznie 987 parafian. Dnia 29 grudnia 1951 roku bp Jan Stepa erygował parafię w Gładyszowie. Po październiku 1956 roku w okolice Gładyszowa zaczęli powracać Łemkowie.

Od 1961 roku przyjeżdżał do parafii ks. Jan Milczyński, grekokatolik i rozpoczął sprawowanie liturgii dla ludności grekokatolickiej. W 1967 roku władze państwowe zabroniły prowadzenia duszpasterstwa księżom grekokatolickim. Dnia 6 marca 1974 roku bp Jerzy Ablewicz, Ordynariusz Tarnowski, z największej terytorialnie parafii Gładyszów wydzielił nową parafię w Smerkowcu. Do nowoutworzonej parafii należą miejscowości: Smerkowiec, Regetów, Konieczna i Zdynia.

W 1985 roku za pozwoleniem bpa Jerzego Ablewicza zaczął ponownie odprawiać Msze św. w kościele w Gładyszowie ksiądz grekokatolicki. Oprócz Mszy św. oddzielną katechizacją objęte zostały dzieci grekokatolickie. 25 sierpnia 1996 roku parafię w Gładyszowie objęli ojcowie ze zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu Ołtarza.

Na terenie parafii znajdują się dwa kościoły. W Gładyszowie kościół drewniany pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela, wybudowany i poświęcony w 1938 roku oraz kościół w Krzywej, również drewniany, wybudowany w 1924 roku, pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, dawny grekokatolicki.