Kancelaria

KANCELARIA PARAFIALNA

czynna w dni powszednie po Mszy Świętej

POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

Prosząc o pogrzeb w Kościele należy przedstawić w kancelarii Akt zgonu i poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego.

SAKRAMENTY ŚWIĘTE – informacje i wymagania

Chrzest

SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO udzielany jest w naszej parafii podczas niedzielnej Mszy świętej

KATECHEZA CHRZCIELNA DLA RODZICÓW I CHRZESTNYCH odbywa się w kancelarii parafialnej, w ostatnią sobotę przed chrztem świętym, po wieczornej Mszy św.

Prosząc o sakrament chrztu dla dziecka należy przedstawić:

 • akt urodzenia dziecka z USC,
 • dane rodziców dziecka,
 • dane rodziców chrzestnych.

Rodzice chrzestni z innych parafii zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia wydanego przez swojego księdza proboszcza, że są praktykującymi katolikami.

Bierzmowanie

SAKRAMENT BIERZMOWANIA udzielany jest w naszym dekanacie raz w roku przez Księdza Biskupa

MŁODZIEŻ KLAS ÓSMYCH PRZYGOTOWUJE SIĘ DO BIERZMOWANIA przez cały rok, na specjalnych spotkaniach w kościele.

Kandydaci do bierzmowania prowadzą indeks formacji młodzieży, w którym na bieżąco obowiązkowo uzupełniają oceny półroczne i końcoworoczne z religii.

Ciągłą formą przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania jest comiesięczne przystępowanie do sakramentu pokuty (odprawianie pierwszych piątków miesiąca).

SAKRAMENT BIERZMOWANIA DLA OSÓB DOROSŁYCH DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Bierzmowanie odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca na Mszy św. o godzinie 19:00 (w okresie letnim) lub o godz. 18:00 (w okresie zimowym).

Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo, że zostali przygotowani do przyjęcia tego sakramentu oraz kartę do Bierzmowana, zgłaszają się w zakrystii w Farze Rzeszowskiej na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.

Kartę do Bierzmowania wydaje ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia tego sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.

Kandydaci wraz ze świadkami powinni się wyspowiadać zanim przyjdą na miejsce udzielania sakramentu bierzmowania.

Sakramentu bierzmowania udziela się w czasie Mszy św., podczas której bierzmowani przystępują do Komunii św.

Po bierzmowaniu parafia Farna w Rzeszowie dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła świadectwa bierzmowania parafiom, które je wystawił.

Eucharystia

I Komunia Święta w naszej parafii ma miejsce w drugą niedzielę maja.

PRZYGOTOWANIE DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ dokonuje się w ramach katechizacji klas III szkoły podstawowej.

Dzieci, które zostały ochrzczone w innej parafii są zobowiązane do przedstawienia świadectwa chrztu.

Pokuta

Do spowiedzi można przystępować codziennie przed mszą świętą oraz w każdy pierwszy piątek miesiąca od godziny 17:00

PIĘĆ WARUNKÓW DOBREJ SPOWIEDZI
1. Rachunek sumienia
2. Żal za grzechy
3. Mocne postanowienie poprawy
4. Szczera spowiedź
5. Zadośćuczynienie

Namaszczenie chorych

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH udzielany jest w nagłych przypadkach na każde wezwanie.
W KAŻDY I PIĄTEK MIESIĄCA od godziny 14:00
ksiądz odwiedza chorych z posługą sakramentalną w ich domach.
Osoby pragnące skorzystać z tej posługi proszone są o przekazanie informacji do kancelarii parafialnej.
DZIEŃ CHOREGO obchodzony jest co roku 11 lutego,
we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes.

Kapłaństwo

można przyjąć po ukończeniu studiów teologicznych, na przykład w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, ul. Wetlińska 4, 35-082 Rzeszów, tel. (017) 864 26 80

Małżeństwo

Co najmniej 3 miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania protokołu przedślubnego.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły podstawowej
 • świadectwo ukończenia katechizacji w zakresie szkoły średniej,
 • zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej,
 • dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości.

Po spisaniu protokołu przedślubnego a przed zawarciem małżeństwa należy:

 • uczestniczyć w naukach przedślubnych w Poradni Rodzinnej,
 • przystąpić do sakramentu pokuty,
 • dołączyć do protokołu świadectwo wygłoszenia zapowiedzi (jeśli jedno z narzeczonych mieszka w innej parafii) z adnotacją o nieistnieniu przeszkód małżeńskich.

Przy zawieraniu sakramentu małżeństwa konkordatowego (ze skutkami cywilnymi) wymagane jest zaświadczenie z USC o braku przeszkód z prawa cywilnego.