DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

DZIEWIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        8 sierpnia 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Perspektywa wieczności jest niezwykła dla człowieka. „Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6,51) – usłyszeliśmy dzisiaj. Tak więc, nakarmieni przy ołtarzu Eucharystii, umocnieni słowem Chrystusa, odważnie kroczmy w codzienności, która jest drogą ku celowi, jaki wyznaczył nam Bóg. Sierpień jest miesiącem wielu ważnych wydarzeń, dla wielu z nas jest to także czas abstynencji od alkoholu, by dać świadectwo życia w wolności i wspierać tych, którzy żyć w trzeźwości.
Nie zapominajmy o tym, jak wielką moc ma nasze codzienne świadectwo, ponieważ naszym celem jest spotkanie z Bogiem w wieczności.

2. W piątek 13 sierpnia zapraszam na Nabożeństwo Fatimskie do Gładyszowa na godz.18.00.

3. W piątek 13 sierpnia Pani Wójt z Sękowej zaprasza mieszkańców Krzywej na spotkanie do domu turystycznego o godz.19.00.

4. W najbliższą niedzielę uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Papież Pius XII w 1950 r. przypieczętował dogmatem prawdę obecną w Kościele już od V w., że Maryja po ziemskim życiu z ciałem i duszą została wzięta do chwały nieba i wywyższona przez Boga jako Królowa. W polskiej tradycji z tą uroczystością jest związany obrzęd błogosławienia ziół, kwiatów, warzyw, zbóż, dlatego przynosimy je przed ołtarz. Chcemy w ten sposób uwielbić Boga i podziękować Mu za to, że troszczy się o nas. Obrzęd błogosławieństwa odbędzie się na zakończenie każdej Mszy Świętej.

5. 15 sierpnia przypadnie 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej
w 1920 r., zwanej Cudem nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny. Skutki tego triumfu Wojska Polskiego wpłynęły także na historię Europy, bowiem zatrzymano nawałnicę bolszewicką, która zagrażała nie tylko naszemu narodowi.

6. Dziękuję za posprzątanie świątyni, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzę obfitości łask Bożych i opieki Matki Najświętszej.

W tym tygodniu patronują nam:

– w poniedziałek 9 sierpnia – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein, 1891-1942), dziewica i męczennica, patronka Europy, filozof;

– we wtorek 10 sierpnia – św. Wawrzyniec (†258), diakon i męczennik;

– w środę 11 sierpnia – św. Klara (1194-1253), dziewica, założycielka klarysek;

– w sobotę 14 sierpnia – św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941), prezbiter, franciszkanin, męczennik obozu Auschwitz-Birkenau.

Intencje Mszy św. od 9.08. – 15.08.2021 r.

DzieńGodzinaIntencja
Pn18.00† Anna Ciapaj od wnuka Wiesława z rodziną.
Wt18.00† Józef Olejarz w rocz. śm. z intencji żony
i dzieci z rodzinami.
Śr18.00† Anna Wanciak od Bogdana Wanciak z rodz.
z Gorlic.
Cz7.00† Albina Mężyk od Iwony, Jerzego i Niny Lignarów.
Pt18.00† Stefan Roman od Małgorzaty i Wiesława Czaja.
Sb18.00† Witold Wawrzuta w 8 rocz. śm. z intencji rodziców i rodzeństwa.
Niedziela7.00† Władysław Kozyra w 29 rocz. śmierci od syna Rafała z rodziną.
Niedziela9.00 KO zdrowie dla Alicji Król.
Niedziela11.00W intencji parafian.