DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU      

DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   16 października 2022

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dziś przypada dwudziesta dziewiąta niedziela zwykła w roku kościelnym. Wspólnie modlimy się, aby nasza wola była zawsze oddana Bogu i abyśmy szczerym sercem służyli Bożemu majestatowi.

2. Dziś przypada kolejna rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II módlmy się o Bożę opiekę dla całej naszej ojczyzny.

3. Dziś przypada również kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami do puszek wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Głównym jej zadaniem jest promocja nauczania Jana Pawła II oraz wspieranie edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dziękujemy za każdy gest życzliwości i wsparcie tej inicjatywy.

4. We wtorek, 18 października, przypada w liturgii święto Świętego Łukasza Ewangelisty. Zapraszam na Msze Świętą, w czasie której będziemy wspierać modlitwą wszystkich pracowników służby zdrowia.

5. W sobotę, 22 października, w liturgii będziemy wspominać Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przypada również 74. rocznica śmierci sługi Bożego kard. Augusta Hlonda. W latach  1926-1948 był Prymasem Polski. Jemu zawdzięczamy powstanie Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej. Zadaniem tego zgromadzenia zakonnego jest troska o życie religijne Polaków mieszkających poza granicami ojczyzny.

6. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie do świątyni na nabożeństwo różańcowe na godz. 16.30 do Krzywej i 17.30 do Gładyszowa. W niedzielę po Mszach Świętych o godz. 9.00 i 11.00.

7. Najbliższa niedziela, 23 października, w Kościele będzie Niedzielą Misyjną. Naszą modlitwą i ofiarami będziemy wspierać wszystkich pracujących na misjach.

8. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę wytrwałości w modlitwie.

9. Zbliża się miesiąc listopad w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych. Kartki na wypominki są wystawione w przedsionku. Bardzo proszę, by na kartkach z wypominkami nie zapisywać i nie zamawiać Mszy Świętych.

W tym tygodniu patronują nam:

– poniedziałek, 17 października – Święty Ignacy Antiocheński (I/II w.), po Świętym Piotrze biskup Antiochii, męczennik za wiarę;

– wtorek, 18 października – Święty Łukasz, współpracownik Świętego Pawła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, patron służby zdrowia;

– czwartek, 20 października – Święty Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, wykładowca teologii i filozofii, człowiek wielkiego miłosierdzia wobec ubogich;

– sobota, 22 października – Święty Jan Paweł II (1920-2005), papież, wielki czciciel Matki Chrystusa.

Intencje Mszy św. od 17.10.22 – 23.10.2022 r.

DzieńGodz.Intencja
Pn16.30K† Eugeniusz Lekowski w 12 rocz. śm. z int. córek Sylwii i Elżbiety.
Pn17.30† Alicja Tybor gr.
Wt – Sb16.30K† Alicja Tybor gr.
Wt17.30† Barbara Wastag w 8 rocz. śm. z int. córki Zofii z rodziną.
Śr17.30† Barbara w rocz. śm. i Jan.
Cz17.30† Maria Kobisz z int. Zofii Olejarz.
Pt14.30Ślub Aneta Czuchta i Grzegorz Stochel.
Pt17.30† O. Marian Brudzisz.
Sb17.30† Ks. Stanisław Gąsior z int. Matek Różańcowych.
Niedziela7.00† Stanisławę, Julię, Franciszka i Tadeusza Mytych.
Niedziela 9.00K† Bożena Hryc w 6 rocz. śm.
Niedziela 11.00† Alicja Tybor gr.