TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU         19 listopada 2023

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to równocześnie 7 rocznica uroczystego ogłoszenia Jubileuszowego Aktu przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. To wielkie wydarzenie, z udziałem Episkopatu Polski i najwyższych władz naszej Ojczyzny, miało miejsce w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie 19 listopada 2016 roku. Zbliżająca się Uroczystość Chrystusa Króla jest zaproszeniem do odnowienia Jubileuszowego Aktu w naszych rodzinach.

Modlitwa do Jezusa Chrystusa naszego Króla i Pana

Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie. Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków Amen.

2. W Niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata (26 listopada br.) zbiórka do puszek na rzecz remontu Ośrodka Caritas w Myczkowcach.

3. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni na niedzielę i ofiarę na kwiaty, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

4. Niech Chrystus żyjący na wieki obficie błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM

  • 20 XI – św. Rafał Kalinowski, kapłan
  • 21 XI – Ofiarowanie NMP – W Protoewangelii Jakuba, napisanej ok. 140 r. po narodzeniu Jezusa, czytamy, że rodzicami Maryi był św. Joachim i św. Anna i że stali się jej rodzicami w bardzo późnym wieku. Dlatego przed swoją śmiercią oddali Maryję na wychowanie i naukę do świątyni, gdy Maryja miała zaledwie trzy lata.
  • 22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica
  • 24 XI – św. Andrzej Dung-Lac kapłan i Towarzysze, męczennicy

Intencje Mszy św. od 20.11.2023 – 26.11.2023r.

DzieńGodzinaIntencja
Poniedziałek7.00W intencji Bogu wiadomej
Wtorek17.00W intencji Bogu wiadomej
Środa17.00W intencji Bogu wiadomej
Czwartek17.00W intencji Bogu wiadomej
Piątek7.00W intencji Bogu wiadomej
Sobota7.00Za rodzinę Tomasików i Długoszów
Niedziela7.00W intencji Bogu wiadomej
Niedziela9.00K† Danuta Bajorek od siostry Janiny
Niedziela11.00Za Parafian