SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY                           17 maja 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, aby misterium paschalne mogło przemienić nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzą się wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
 2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się też 100. rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się też w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach modlimy się podczas dzisiejszych Mszy Świętych.
 3. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej Ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego.
 4. Przypominam, że w naszym kościele w maju codziennie gromadzimy się na nabożeństwie majowym ku czci Matki Najświętszej o godz.16.00
  i 18.00. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej.
 5. W ramach obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II, Pierwszy Program Telewizji Polskiej oraz Polskie Radio wyemitują w poniedziałek 18 maja br. o godzinie 18:00 widowisko muzyczne Santo subito – Prorok naszych czasów, podczas którego zaprezentowane zostaną utwory ważne dla polskiej kultury, przybliżające sylwetkę i nauczanie Papieża Polaka.

Koncert, został podzielony na części, które odnoszą się do wyzwań stawianych nam przez Ewangelię, a które były jednocześnie częstym tematem papieskiego przepowiadania. Wezwanie do pokoju, jedności, dialogu religijnego, solidarności i świętości życia.

Widowisko zostało zrealizowane na terenie Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Łagiewnikach. Ze względu na wciąż aktualne ograniczenia związane z pandemią, nagrania dokonano bez udziału publiczności, a występy części artystów zostały zarejestrowane w ich domach.

 1. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której poprzez specjalną nowennę będziemy przygotowywali się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
 2. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni i złożoną ofiarę na kwiaty
  i panu Andrzejowi Zając za wykoszenie trawy. Na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

Intencje Mszy św. od 18.05. – 24.05.2020 r.

Dzień Intencja
Pn 16.00

18.00

† Marię Żyguła od Elżbiety i Marka Nowak.

† Piotr Cieślak w 13 rocznicę śmierci.

Wt 18.00 † Marię Żyguła od chrzestnej Lucyny z dziećmi
z Lipnicy Górnej.
Śr 16.00                    18.00 † Maria Żyguła od Czapla Jan i Stanisław
z Błażkowej / Biadoszyce.

Zadość uczynienie za popełnione grzechy w życiu rodziny Grzesia za wstawiennictwem Serca Maryi, Św. Michała Archanioła, Św. Patronów i całego Dworu Anielskiego.

Cz 16.00          18.00 † Marię Żyguła od rodziny Augustynów.

Dziękczynna za otrzymane Boże dary i łaski w życiu Grzesia i jego rodziny za wstawiennictwem Serca Maryi, Św. Michała Archanioła, Św. Patronów
i całego Dworu Anielskiego.

Pt 16.00

18.00

† Maria Żyguła od Róży Świętej Marii Magdaleny.

† Władysław Gruca od uczestników pogrzebu.

Sb 16.00         18.00 † Maria Żyguła od rodziny Grzybów.

Za parafian.

Niedziela 7.00 Msza Święta w intencji ks. dr Prałata Bogusława Połcia w 29 rocznicę świeceń kapłańskich, dziękując za dar kapłaństwa z prośbą
o błogosławieństwo Boże, opiekę Najświętszej Maryi Matki Kapłanów, zdrowie i dalsze łaski
w służbie Bogu i ludziom z intencji rodziców.
9.00 Krzywa † Maria Żyguła od rodziny Nabożny z Trzcinicy.
11.00 † Andrzej Wanat, Zofia, zmarłe dzieci i zięć Kazimierz.