PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                                                  1 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Upłynie on nam pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. To pierwszy rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-2022, którego temat brzmi: „Eucharystia daje życie”. Podczas tego roku będziemy starali się pogłębiać nasze rozumienie Eucharystii i oddawać szczególną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Wiara Kościoła – nasza wiara – jest z istoty wiarą eucharystyczną, wzrasta przy stole Eucharystii. Udział
  w Eucharystii, a zwłaszcza przyjmowanie Ciała Pańskiego, jest przecież realnym spotkaniem ze zmartwychwstałym Panem. Chodzi więc
  o to, abyśmy pogłębiali naszą świadomość, abyśmy zdali sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę jest Eucharystia i jak powinna ona kształtować nasze chrześcijańskie życie. Dzięki temu z jeszcze większą pobożnością będziemy przeżywali nie tylko niedzielną, ale każdą Mszę Świętą sprawowaną w naszej wspólnocie oraz gorliwiej trwali na adoracji przed Najświętszym Sakramentem.
 1. Rozpoczęliśmy liturgiczny okres Adwentu, który jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas dla odnowienia i umocnienia więzi z Panem Bogiem i bliźnimi. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego oczekiwania na przyjście Odkupiciela. Starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie oraz oddanie Panu Bogu
  i ludziom.
 1. Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu sprawować jedną Mszę Świętą wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tzw. Roraty. Do licznego udziału w Roratach, celebrowanych w naszym kościele codziennie o godz.16.00 w Krzywej i o godz.17.00
  w Gładyszowie, zapraszam dzieci, młodzież
  i dorosłych.
  W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu, które będą do nabycia w naszym kościele.
 1. We wtorek, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej.
  W modlitwach pamiętajmy
  o misjonarzach, duchownych i świeckich, prośmy o liczne powołania misyjne. Niech
  w naszych sercach jeszcze mocniej zabrzmi nakaz Chrystusa: „Idźcie na cały świat
  i nauczajcie wszystkie narody…”.
 1. W środę, 4 grudnia, w liturgiczne wspomnienie Świętej Barbary, obchodzimy Dzień Modlitw
  w Intencji Bezrobotnych. Przez wstawiennictwo Matki – Opiekunki rodzin
  i Pani naszych losów – oraz Świętej Barbary podczas Eucharystii o godz.17.00 będziemy polecać Bożej Opatrzności wszystkich naszych parafian zmagających się z tym problemem
  i poszukujących pracy. Zapraszamy do tej wspólnej modlitwy.
 1. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
  W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu ofiarujmy w intencji nowych powołań do kapłaństwa
  i życia konsekrowanego. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej o godz.15.30
  w Krzywej a w Gładyszowie o godz.16.45. Na progu Adwentu serdecznie zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. W liturgii tego dnia wspominamy Świętego Mikołaja Biskupa. Tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech liturgiczne wspomnienie Świętego Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Niech oprócz wielu podarunków nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego świętego. W pierwszą sobotę
  w modlitwach polecajmy Matce Najświętszej naszych parafian, oddajmy się Jej Niepokalanemu Sercu.
 1. W przyszłą niedzielę, 8 grudnia, przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pan Bóg, wybierając Maryję na matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Odpust w Krzywej
  o godz.11.00 na który serdecznie zapraszam wszystkich parafian i gości przebywających na terenie naszej parafii.
 1. Serdecznie dziękuję rodzinom za posprzątanie świątyni i zrobienie dekoracji Adwentowej, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.
 2. Zachęcam do czytania Pisma Świętego i prasy katolickiej w okresie Adwentu.
 1. Solenizantów i jubilatów tygodnia powierzam opiece świętych patronów.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, jeden z największych misjonarzy w dziejach Kościoła.
 • 4 XII – św. Barbara, dziewica i męczennica
  z przełomu III i IV wieku, patronka górników
  i hutników oraz bezrobotnych.
 • 4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów Kościoła Wschodniego.
 • 6 XII – św. Mikołaj, biskup żyjący na przełomie III i IV wieku, który w Mirze Licyjskiej był gorliwym i troskliwym pasterzem.
 • 7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz i uczony teolog, doktor Kościoła.

Intencje Mszy św. od 2.12. – 8.12.2019 r.

Dzień Intencja
Pn 16.00

17.00

† Janina Grzesik gr.

† Przemysław Kamiński od brata Darka z rodziną.

Wt 16.00

17.00

† Janina Grzesik gr.

† Przemysław Kamiński od siostry Katarzyny z mężem.

Śr 16.00

17.00

† Janina Grzesik gr.

† Barbara Wastag.

Cz 16.00

17.00

† Janina Grzesik gr.

† Przemysław Kamiński od ojca chrzestnego z żoną.

Pt 16.00

17.00

† Janina Grzesik gr.

† Przemysław Kamiński od kuzyna Marcina z rodziną z Rzeszowa.

Sb 16.00

17.00

† Janina Grzesik gr.

† Przemysław Kamiński od kuzyna Łukasza z rodziną.

 

Niedziela

7.00 † Janina Grzesik gr.
9.00 † Józef Gajewski
w 9 rocznicę śmierci
z intencji żony
i córek.
11.00 Krzywa 1. W intencji parafian.

2. † Maria Medwid z okazji imienin z intencji córek
z rodzinami.

3. † Maria i Władysław Prokop.