DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY,                             19 kwietnia 2020

CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć
  i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym,
  że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić
  i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas. Warto w tym miejscu przypomnieć słowa Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w 2002 roku w Łagiewnikach: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski
  i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!”.
 2. Dzisiaj obchodzimy też patronalne święto Caritas i rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Do 2012 roku Tydzień Miłosierdzia obchodzony był w październiku, a od 2013 rozpoczyna się on w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem miłosierdzia Bożego, sami powinniśmy być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
 3. W czwartek, 23 kwietnia, będziemy obchodzić uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę Świętego Wojciecha na naszej ziemi. Jako spadkobiercy Świętego Wojciecha nie możemy się wstydzić wiary.
 4. W tym tygodniu, w sobotę, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto Świętego Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw
  o urodzaje. Świąteczną Eucharystię połączymy z nabożeństwem błagalnym. Wszyscy wierni, także mieszkańcy miast, proszą tego dnia
  o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Będziemy się też modlić o to, aby nikomu na świecie nie brakowało chleba.
 5. Przyszła niedziela będzie obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpocznie następujący po niej Tydzień Biblijny. W tę przyszłą niedzielę – ostatnią w kwietniu – Stowarzyszenie na rzecz misyjnych środków transportu MIVA Polska oraz Krajowe Duszpasterstwo Kierowców zapraszają do wspólnej modlitwy w intencjach kierowców. Zapraszają też do refleksji nad naszą chrześcijańską troską o bezpieczne poruszanie się po drogach i przestrzeganie przepisów drogowych.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 23 IV – św. Wojciech (ok. 956-997), biskup i męczennik, główny patron Polski.
 • 25 IV – św. Marek Ewangelista (†98-117), według tradycji Kościoła autor Ewangelii uważanej za najstarszą, a jednocześnie najkrótszą spośród pozostałych, kuzyn św. Barnaby, towarzysz św. Pawła, a później św. Piotra.

Intencje Mszy św. od 20.04. – 26.04.2020 r.

Dzień Intencja
Pn 7.00 † O światło Ducha Świętego na czas egzaminów
dla Wiktorii z intencji rodziców.
Wt 18.00 † Marię Żyguła od sąsiadów Mokrzyckich.
Śr 18.00 † Maria Żyguła od rodziny Chudych z Dębowej.
Cz 18.00 † Wojciech Stafin z okazji imienin z intencji rodziców.
Pt 18.00 † Maria Żyguła od Marii i Piotra z Wrocławia.
Sb 18.00 Z okazji 25 urodzin s. Weroniki o błogosławieństwo Boże, opiekę Najświętszej Maryi Panny i Świętego Michała Archanioła w posłudze zakonnej z intencji rodziców i rodzeństwa z rodzinami.
Niedziela 7.00 W intencji wnuków o zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Najświętszej Maryi Panny i światło Ducha Świętego.
9.00 Krzywa W 18 rocznicę urodzin Seweryna Floryan
o błogosławieństwo Boże i opiekę Najświętszej Maryi Panny w dorosłym życiu od chrzestnej mamy z rodziną i rodziny Jaśkiewicz.
11.00 Za parafian.