ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam w imieniu własnym
i organizatorów na Uroczystą Mszę Świętą – polową, z okazji 75 rocznicy zestrzelenia polskiej załogi Halifax z 1586 Eskadry Specjalnego Przeznaczenia. Uroczystość odbędzie się w piątek 30 sierpnia
o godz.16.00 przy pomniku Siedmiu Polskich Lotników w Krzywej – Banicy.