Wspólny projekt Parafii w Gładyszowie i Gminy Sękowa

Wspólny projekt Parafii w Gładyszowie i Gminy Sękowa

Już niebawem rozpocznie się realizacja wspólnego projektu, którego przedmiotem jest  wyposażenie domu pielgrzyma w Gładyszowie
w niezbędny  sprzęt do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz doposażenie znajdującego się naprzeciwko cerkwi nowego budynku świetlicy w Krzywej
w meble do pomieszczeń socjalnych i gospodarczych. W budynku świetlicy zaplanowano także urządzenie ekspozycji starych  fotografii, która ma wzmacniać  tożsamości kulturową  miejscowości Krzywa i Gładyszów. Wspólne działania mają być uzupełnieniem działań wspierających rozwój turystyki na terenie  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.  Projekt o wartości 57 630 zł zostanie w całości sfinansowany
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

logotyp

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Wyposażenie świetlicy w Krzywej i Gładyszowie na ogólnodostępne centra integracji” mająca na celu rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania Beskid Gorlicki poprzez wyposażenie domu pielgrzyma w Gładyszowie i świetlicy w Krzywej  w meble i ekspozytory upowszechniające dziedzictwo kulturowe regionu do dnia złożenia wniosku o płatność końcową współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego

przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.