WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT ZMIANY SPOSOBU NADAWANIA TELEWIZJI NAZIEMNEJ