TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

TRZYDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          25 października 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj w kościołach (poza katedrami), które zostały konsekrowane, ale data ich konsekracji nie jest znana, obchodzona jest uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła. Każda świątynia obchodzi w ciągu roku uroczyście dwa dni: dzień swojego patrona i dzień swojej konsekracji. Dzień patrona to jakby dzień imienin kościoła. Tego dnia obchodzony jest zazwyczaj odpust parafialny. Natomiast dzień poświęcenia kościoła jest dniem jego oddania na wyłączną własność Panu Boga, aby był miejscem modlitwy dla parafialnej wspólnoty i miejscem sprawowania kultu.
 2. W środę w liturgii czcimy Świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Boga o silną wiarę. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach.
 3. W przyszłą niedzielę, 1 listopada przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według niedzielnego porządku.
  W tę uroczystość uwielbiamy Boga w Jego świętych – w tych, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności. Modlitwy na cmentarzu
  w intencji naszych bliskich zmarłych o godz.9.30 w Krzywej
  i o godz.12.00 w Gładyszowie.
 4. W poniedziałek, 2 listopada w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, jest to tzw. Dzień Zaduszny. W naszej parafii tego dnia sprawujemy trzy Msze Święte w następujących godzinach 7.00
  w Gładyszowie, 9.00 w Krzywej i o 17.00 w Gładyszowie.
  Nie zapominajmy też, że przez dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, tzn.: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy
  w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 5. Przed nami ostatni tydzień różańcowy. Przypominam, że codziennie
  w naszym kościele o godz.16.30 w Krzywej i o godz.17.30 w Gładyszowie gromadzimy się na wieczornej Eucharystii i celebrujemy nabożeństwo różańcowe. Wszystkich parafian, zwłaszcza tych, którzy jeszcze z jakichś powodów nie uczestniczyli w październikowym nabożeństwie, zapraszam na tę modlitwę.
 6. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 28 X – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.

 

Intencje Mszy św. od 26.10. – 1.11.2020 r.

Dzień Intencja
Pn 16.30

17.30

† Agata Serwońska od chrześniaka Mariana.

† Stanisław Bachórz gr.

Wt 16.30

17.30

† Stefan Roman od Grażyny i Andrzeja Honek.

† Stanisław Bachórz gr.

Śr 16.30

17.30

† Stanisław Bachórz gr.

† Anna i Aniela.

Cz 16.30

17.30

† Agata Serwońska od Krzysztofa z rodziną.

† Stanisław Bachórz gr.

Pt 16.30

17.30

† Agata Serwońska od teściowej.

† Stanisław Bachórz gr.

Sb 16.30

17.30

† Agata Serwońska od Tomka z rodziną.

† Stanisław Bachórz gr.

Niedziela 7.00 † Eugeniusz Roman, Zdzisława i Stanisław Kostrzewa.
9.00 Krzywa † Stanisław Bachórz gr.
11.00 † Zofia Dobrzańska z intencji męża i rodziny.