TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA

TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                 11 listopada 2018

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. Pan Jezus, chwaląc gest ubogiej wdowy, zachęca nas do większej ufności w Bożą Opatrzność. Wszyscy jesteśmy w ręku Pana Boga i musimy uczyć się na co dzień coraz większego zaufania do Niego. Zaufanie do Pana Boga powinno wyrażać się nie tylko w wymiarze indywidualnym, ale także rodzinnym i wspólnotowym. Jako jeden naród powinniśmy też wciąż bardziej dziękować Panu Bogu i ufać Jego Opatrzności.
  2. Święto stulecia odzyskania niepodległości naszej Ojczyzny skłania nas do wyrażenia wielkiego dziękczynienia Panu Bogu za Jego opiekę nad Polską i jednocześnie do dalszej wytrwałej modlitwy za Ojczyznę.
  3. Dzisiaj katolicy w Polsce po raz 10. obchodzą Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Łączymy się w modlitwie i wspieramy chrześcijan w różnych stronach świata, którzy cierpią prześladowania z powodu wiary.
  4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 3 gimnazjum i 8 szkoły podstawowej w piątek 16 listopada o godz. 17.00 w Gładyszowie. Uroczyste wręczenie modlitwy Ojcze Nasz.
  5. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.
  6. Niech Pan Jezus otacza swoją opieką solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki obrządku wschodniego, zamęczony za wierność unii z Rzymem.
  • 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pustelnicy, benedyktyni, pierwsi polscy męczennicy.
  • 17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), księżna, która zostawszy wdową, wyrzekła się bogactw i przyjęła regułę trzeciego zakonu franciszkańskiego, opiekunka ubogich.

 

Intencje Mszy św. od 12.11. – 18.11.2018r.

Dzień Intencja
Pn 17.00

Wt 17.00

Śr 17.00

              Cz 17.00

Pt 17.00

Sb 17.00

Poza parafią.

† Wiktor Kowalczyk.

†† Za zmarłych z rodzin Nowaków, Wilgów i Pelców.

† Jan i Zofia Basista.

Za dusze czyśćcowe.

W intencji Parafian.

Niedziela 7.00 † Ks. Edward Walczak z int. Ewy Ciapaj z rodziną.
9.00 Krzywa † Rudolf Michalewicz w 6 rocz. śm. z int. córki Janiny
z rodziną.
11.00 O dobre wybory w dorosłym życiu dla Patryka i Filipa.