TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                    24 marca 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza Ewangelia przynagla nas do wkroczenia na drogę nawrócenia. Czas Wielkiego Postu stwarza ku temu wiele niepowtarzalnych okazji – jest bowiem czasem łaski od Pana.
 2. Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, rozpoczęliśmy parafialne rekolekcje wielkopostne.
 3. Spowiedź rekolekcyjna jest sprawowana podczas wszystkich dni rekolekcji.
 4. W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
  Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia
  i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcam wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję.
 5. Zapraszam do udziału w nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątek o godz.16.30
  w Krzywej, a o godz.17.30 w Gładyszowie oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz.9.00 i 11.00.
 6. Zachęcam do lektury Pisma Św., która pomoże nam owocnie przeżyć czas Wielkiego Postu.
 7. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni,
  na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.
 8. W minionym tygodniu głosiłem kazania odpustowe w Sękowej i wierni złożyli ofiarę
  na naszą parafię na cele remontowe w kwocie 1262 zł i ks. proboszcz Jacek 500 zł. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiarność wraz z modlitwą.
 9. Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzę błogosławionych owoców wielkopostnej przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

Intencje Mszy św. od 25.03. – 31.03.2019 r.

Dzień Intencja
Pn 9.00

         16.00

W int. dzieci, rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły w Krzywej.
† Andrzej Radzik z int. kolegów
z pracy z zakładu Glinik.
11.00

                      18.00

W int. dzieci, rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły
w Gładyszowie.
† Dariusz Najbar gr.
Wt 9.00

                      16.00

Droga Krzyżowa dla dzieci ze szkoły w Krzywej.

† Andrzej Radzik z int. Elżbiety
i Ryszarda Olech.

11.00

                      18.00

Droga Krzyżowa dla dzieci ze szkoły w Gładyszowie.

† Dariusz Najbar gr.

Śr 7.00

    7.30

† Andrzej Radzik z int. Kazimierza
i Krystyny Koszyk.
† Dariusz Najbar gr.
Cz 16.30                                17.00 † Andrzej Radzik z int. Janiny Wiśniewskiej z rodziną.

† Dariusz Najbar gr.

Pt 16.30 K † Andrzej Radzik z int. Ewy i Zbigniewa z rodziną.
17.30 † Dariusz Najbar gr.
Sb 17.00 † Dariusz Najbar zakończenie Mszy Świętych gr.
Niedziela 7.00 † Eugeniusz Roman w 1 rocz. śmierci z int. żony
i dzieci.
9.00 Krzywa † Bożena Hryc z okazji imienin z int. wnuków.
11.00 † Irena Kukuczka w 48 rocz. śmierci.