ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                            29 grudnia 2019

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiejsza, ostatnia niedziela 2019 roku, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Ona jest wzorem dla naszych rodzin. Pamiętajmy, że zadaniem każdego chrześcijanina jest przede wszystkim troska o własne zbawienie. Dla wszystkich powołanych do życia małżeńskiego
  i rodzinnego ta troska wyraża się poprzez dobre i przykładne, godne życie w rodzinie
  i poprzez rodzinę. Prośmy Pana Boga, aby
  w tych niełatwych czasach i mimo zagrożeń nasze rodziny stawały się prawdziwym domowym Kościołem. Pamiętajmy, że kochające się i przykładnie żyjące polskie rodziny mają być solą dla ziemi. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki budowania więzi w oparciu
  o prawdziwą miłość.
 2. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego
  w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz.8.00 i 16.00 w Gładyszowie,
  o godz.10.00 w Krzywej, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny.
 3. W nadchodzącym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca – modlimy się o liczne
  i święte powołania kapłańskie i zakonne; pierwszy piątek miesiąca – czyli szczególna okazja do pojednania się z Panem Bogiem
  i braćmi, oraz pierwsza sobota miesiąca – dzień poświęcony Niepokalanemu Sercu Maryi Panny.
 4. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele jak w każdą niedzielę o godz.7.00, 9.00 i 11.00.
 5. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. W poniedziałek od godz.8.30 od Państwa Kukuczka do Krzysztof Roman domy jednorodzinne. W czwartek blok nr 114 od godz.16.00. W piątek blok nr 113 od godz.16.00. W sobotę od godz.8.30 od Państwa Kulka do Państwa Matjaszczuk.
 6. Serdeczne podziękowania dla mieszkańców bloku nr 114 za przygotowanie dekoracji świątecznych szopki, choinek.
 7. Dziękuję za posprzątanie świątyni i złożoną ofiarę na kwiaty, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.
 8. Wszystkim solenizantom i jubilatom niech Matka Boża wyprosi obfite błogosławieństwo
  i łaski.

Intencje Mszy św. od 30.12.2019 – 5.01.2020 r.

Dzień Intencja
Pn 7.00 † Józef.
 

Wtorek

8.00 † Andrzej i Zofia Wanat, zmarła dzieci i zięć Kazimierz Rutana.
10.00 Krzywa † Józef.
16.00 W intencji Parafian
o błogosławieństwo Boże
i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla żyjących
i chwałę nieba dla zmarłych.
Środa Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 7.00 † Genowefę mamę Ojca Bogusława Śmierciaka od parafian.
9.00 Krzywa † Władysław Żelazny – brat, początek Mszy Świętych gregoriańskich.
11.00 W intencji Parafian.
Cz 7.00 † Władysław Żelazny – brat gr.
Pt 7.00 † Władysław Żelazny – brat gr.
Sb 7.00 † Władysław Żelazny – brat gr.
 

Niedziela

7.00 † Genowefa Kordek.
9.00 Krzywa 1.† Bożena Hryc od męża
i dziećmi z rodzinami.2. † Władysław Żelazny – brat gr.
11.00 † Helena, Hieronim, Stanisław Szymczyk
w rocznicę śmierci,
† Stefania Kołtun.