PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                           1 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytoczyć przy tej okazji słowa Świętego Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi”. Starajmy się, aby owoce duchowe, jakie w tym czasie otrzymamy, promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
 2. Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Tej drugiej będzie sprzyjał udział
  w nabożeństwach wielkopostnych: w piątki w naszej parafii o godz.16.00 w Krzywej i o godz.17.30 w Gładyszowie odprawiamy Drogę krzyżową,
  a w niedziele o godz.9.00 i 11.00 Gorzkie żale. Do licznego udziału
  w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież
  i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także
  o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.
 3. Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie przed obrazem Jezusa ukrzyżowanego po przyjęciu Komunii św. modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” oraz za udział w Drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział
  w nabożeństwie Gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.
 4. W dzisiejszą niedzielę przypada święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 5. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, pamiętajmy w tym dniu w modlitwie o Ks. Biskupie Kazimierzu Górnym.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi – najlepszej z Matek.
 7. Okazja do spowiedzi św. pierwszopiątkowej w piątek od godz.15.45
  w Krzywej, a w Gładyszowie od godz.17.30. Wszystkich parafian serdecznie zachęcam do pojednania się z Panem Bogiem i braćmi, do przyjęcia Komunii św. wynagradzającej oraz do licznego udziału
  w pierwszopiątkowym nabożeństwie.

 

Intencje Mszy św. od 2.03. – 8.03.2020 r.

Dzień Intencja
Pn – Cz 17.00 † Przemysław Kamiński gr.
Pt 16.00 Krzywa † Przemysław Kamiński gr.
Pt 17.30 O dobre przeżycie czasu Wielkiego Postu i rekolekcji dla parafian z Róży Matek.
Sb 17.00 † Przemysław Kamiński gr.
Niedziela 7.00 † Przemysław Kamiński gr.
9.00 Krzywa † Marię, Ludwikę i Bronisławę z rodziny Jodłowskich.
11.00 O łaskę macierzyństwa dla Michaliny.