PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU

PIERWSZA NIEDZIELA ADWENTU                  28 listopada 2021

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent, czas radosnego oczekiwania
i przygotowania na przyjście Chrystusa. W pierwszej części (do 16 grudnia) będziemy pochylać się nad tajemnicą powtórnego przyjścia Pana na końcu czasów. Druga część (od 17 do 24 grudnia) będzie stanowić bezpośrednie przygotowanie do celebrowania pamiątki pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię – na uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wykorzystajmy dobrze ten czas na słuchanie słowa Bożego oraz wchodzenie w tajemnicę bliskości Boga, który przychodzi jako Emmanuel – Bóg z nami.

2. Adwent rozpoczyna nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Trwamy
w realizacji programu duszpasterskiego poświęconego tajemnicy Eucharystii, zatytułowanego „Eucharystia daje życie”. W trzecim już roku pracy duszpasterskiej będziemy pochylać się nad tematem „Posłani
w pokoju Chrystusa”. Mottem biblijnym będą słowa zaczerpnięte
z Ewangelii św. Jana: „…ten kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J 6,57).

3. W czasie adwentowego oczekiwania zapraszam serdecznie wszystkich na Msze Święte roratne; szczególne zaproszenie kieruję do dzieci i młodzieży. Będą one celebrowane codziennie o godz.16.00 w Krzywej i o godz.17.00
w Gładyszowie. Przynieśmy ze sobą lampiony, aby ze światłem w dłoniach oczekiwać przyjścia Pana.

4. We wtorek, 30 listopada, przypada liturgiczne święto Świętego Andrzeja Apostoła.

5. W piątek, 3 grudnia, Świętego Franciszka Ksawerego, patrona misji katolickich. Tego dnia obchodzony jest Dzień Misyjny Papieskiej Unii Misyjnej. Będziemy modlić się za wszystkich misjonarzy oraz prosić o nowe powołania misyjne, aby światło Ewangelii docierało do wszystkich ludzi.

6. W sobotę, 4 grudnia, Świętej Barbary, patronki górników. Jest to także Dzień Modlitw w Intencji Bezrobotnych. W czasie Mszy Świętej będziemy polecać wszystkich zmagających się z brakiem pracy
i wypraszać im Bożą opiekę.

7. Zachęcam do podejmowania postanowień adwentowych, niech one będą pomocą w zbliżaniu się do Pana. Możemy także wesprzeć potrzebujących poprzez zakup świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
Ta świeca na stałe wpisuje się w tradycje przeżywania świąt Narodzenia Pańskiego. Są też torby miłosierdzia, które możemy zabrać ze sobą i przygotować dary pomocy dla potrzebujących na święta. Dary te przyniesiemy w 3 niedzielę Adwentu do świątyni.

8. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca:

– w czwartek modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz nowe powołania
o godz.16.00 Krzywej i 17.00 w Gładyszowie.

– w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.15.45 spowiedź w Krzywej i po niej Msza Święta, a w Gładyszowie spowiedź od 17.00 i Msza Święta.

– w sobotę nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej o godz.16.00 Krzywej
i 17.00 w Gładyszowie.

9. Najbliższa niedziela, 5 grudnia, będzie 2. niedzielą Adwentu. To także Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Taca przeznaczona na ten cel.

10. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni, zmianę obrusów
i przygotowanie dekoracji Adwentowej, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

11. Wszystkim jubilatom i solenizantom tego tygodnia życzę doświadczenia bliskości Boga, obfitości Jego darów w codziennym życiu oraz opieki Matki Najświętszej.

W tym tygodniu patronują nam:

– wtorek, 30 listopada – Święty Andrzej, brat Świętego Piotra, pierwszy uczeń powołany na Apostoła;

– piątek, 3 grudnia – Święty Franciszek Ksawery (1506-1552), jezuita, niestrudzony głosiciel Ewangelii i patron misjonarzy katolickich;

– sobota, 4 grudnia – Święta Barbara, (II/III w.), dziewica i męczennica, patronka dobrej śmierci, orędowniczka górników, hutników oraz osób bezrobotnych.

Intencje Mszy św. od 29.11. – 5.12.2021 r.

DzieńGodz.Intencja
Pn 16.00† Bogusława Lekowska od koleżanek i kolegów ze stacji paliw Kryg.
Pn17.00† Maria Lachcik gr.
Wt16.00† Maria Lachcik gr.
Wt17.00† Andrzej Tybor od chrześniaka Mariusza
z rodziną.
Śr16.00† Maria Lachcik gr.
Śr17.00† Anna Flejszerowicz w 7 rocz. śm. z int. rodziców.
Cz16.00† Agata Majerczak od Natalii Pawełczak z mężem
i dziećmi.
Cz17.00† Maria Lachcik gr.
Pt16.00† Maria Lachcik gr.
Pt17.00Aby czas adwentowego oczekiwania oraz Bożego Narodzenia był czasem łaski i pokoju w świecie, kraju i naszych rodzinach z int. Matek Różańcowych.
Sb16.00† Maria Lachcik gr.
Sb17.00† Stanisław Szymczyk w 27 rocz. śm. z int. żony.
Niedziela7.00† Maria Lachcik gr.
Niedziela9.00K† Maria Medwid z okazji imienin o życie wieczne od córek z rodzinami.
Niedziela11.00Msza dziękczynna z okazji 60 urodzin Wiesława Sołtysiak z prośbą o potrzebne łaski i Boże Błogosławieństwo.