Jubileusz 25 lecia święceń ks. dra Bogusława Połcia

ks bogusławW niedzielę 22 maja w kościele parafialnym o godz. 11.00 odbędzie się jubileusz 25 leci święceń kapłańskich ks. dra Bogusława Połcia. Serdecznie wszystkich zapraszamy do świętowania tego dnia z naszym Jubilatem.

Gratulując, życzymy Mu wszelkiego błogosławieństwa, łask Bożych w dalszej posłudze i Opieki Maryi.

boguslaw 2

Ks. dr Bogusław Połeć – urodził się 17 grudnia 1965 roku w Gładyszowie. W latach 1972 – 1980 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Gładyszowie. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Hańczowejw 1985 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego  w Tarnowie. Po sześciu latach studiów filozoficzno – teologicznych uzyskał stopień magistra teologii na podstawie pracy z patrologii:Patrystyczny wymiar homiletycznej twórczości ks. Jana Czuja napisanej pod kierunkiem ks. dra hab. Wojciecha Kani. Po święceniach kapłańskich w latach 1991 – 1995 pracował  jako wikariusz w parafii Ryglice.

W latach 1995 – 1999 studiował katechetykę na KUL w Lublinie. W 1999 r. uzyskał doktorat w oparciu o rozprawę: Metodyka katechetyczna ks. Walentego Gadowskiego, napisany pod kierunkiem ks. prof. dra.hab. Mieczysława Majewskiego.

W latach 1999-2000 pracował jako wikariusz w parafii katedralnej w Tarnowie.

Od roku 2000 rozpoczął pracę w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie jako wizytator diecezjalny nauki religii; a także podjął wykłady z katechetyki i dydaktyki w Wydziale Teologicznym i w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie.

Od roku 2002 – 2008 był diecezjalnym koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Od roku 2001 jest diecezjalnym duszpasterzem nauczycieli i wychowawców. Od roku 2005 należy do Rady Kapłańskiej diecezji tarnowskiej.

W roku 2010 został dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii diecezjalnej w Tarnowie.

Jest autorem kilkunastu artykułów z zakresu katechetyki, dydaktyki i pedagogiki oraz współautorem pomocy katechetycznych w zakresie katechezy szkolnej i parafialnej.

W 2014 r. został mianowany kanonikiem prałatem w kapitule wojnickiej i pełni funkcję jej kanclerza.

kan polecza gosc.pl

 funkcje (w diecezji, poza diecezją)

  • dyrektor Wydziału Katechetycznego,
  • wizytator diecezjalny nauki religii,
  • cenzor książek religijnych
  • diecezjalny duszpasterz nauczycieli i wychowawców,
  • członek Rady Kapłańskiej,
  • w latach 2001 – 2008 koordynator diecezjalny Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia,

Żródło strona Wydziału Teologicznego w Tarnowie