DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

DWUNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                    21 czerwca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. Trwa czerwiec – miesiąc naszej szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez udział w nabożeństwach czerwcowych wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy nasze i bliźnich, wszelkie zniewagi i braki w wierze. Dziękujemy za Boże miłosierdzie i prosimy
  o wytchnienie oraz pociechę w codziennych troskach. Pamiętajmy, że Serce Jezusowe jest jedynym źródłem zdolnym rozgrzać serca ludzi do miłość do Boga i bliźniego.
 2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie
  i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach
  o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszam na Mszę Świętą o godz.18.00.
 3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość odpustowa w naszej parafii ku czci Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Msze Święte o godz.7.00 i 18.00 suma odpustowa. Nasz odpust poprowadzi i kazania wygłosi ks. Sebastian Knurek wikariusz
  z parafii w Nienadówce. Serdecznie zapraszam drogich parafian
  i wszystkich miłych gości do wzięcia udziału w tych uroczystościach.
 4. Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, by było dobrze zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty czas z Bogiem. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Niech to będzie błogosławiony czas wypoczynku, regeneracji sił, ale także duchowego wzrostu. Msza Święta na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego w przyszłą niedzielę
  o godz.11.00.
 5. U progu czasu wakacyjnego pamiętajmy, że od Pana Boga i Jego przykazań nie ma wakacji, a na urlop warto zabrać ze sobą różaniec, modlitewnik lub Pismo Święte. Nie zapominajmy też, że każda niedziela jest drogowskazem na wakacyjnej drodze.
 6. W przyszłą niedzielę 28 czerwca będzie gościł w naszej parafii ks. Robert Firek – neoprezbiter pochodzący z parafii w Rożnowicach, wygłosi do nas słowo, udzieli prymicyjnego błogosławieństwa i rozda pamiątkowe obrazki. Zechciejmy go wesprzeć na progu służby kapłańskiej modlitwą
  i naszymi ofiarami.
 7. Serdecznie dziękuję za posprzątanie świątyni, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

 

Intencje Mszy św. od 22.06. – 28.06.2020 r.

Dzień Intencja
Pn 7.00 † Maria Żyguła od Barbary Bałuckiej z rodziną
z Dębowej.
Wt 18.00 W intencji ks. Jana Ochał z okazji imienin od Małgorzaty i Bogumiła Kawa.
Śr 7.00

                                                18.00

1. O łaskę zdrowia i siły do walki z chorobą nowotworową dla Oli.

2.  † Jan Ciapaj z okazji imienin z intencji córki Ewy.

1.      W intencji parafian.

2.      † Władysław Gruca z okazji imienin z intencji żony.

3. † Władysław Dąbrowski z okazji imienin z intencji Ewy.

Cz 18.00 † Maria Żyguła od wnuczki Joanny z rodziną.
Pt 18.00 † Maria Żyguła od rodziny Mikosiów z Brzysk.
Sb 18.00 Poza parafią.
Niedziela 7.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla wnuczki Klaudii w dniu 18 – stych urodzin.
9.00 Krzywa † Władysław, Janina, Eugeniusz i Tadeusz Grzesik.
11.00 1. † Kazimierza, Marię i zmarłych z rodziny Grzesik.

2. W intencji dzieci i młodzieży Msza Święta dziękczynna za miniony rok nauki, z prośbą
o dobre przeżycie czasu wakacji.