DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

DWUDZIESTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU          16 sierpnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 

 1. W sierpniu tak często nasze myśli i modlitwy kierujemy do Matki Bożej. W nadchodzącą sobotę, 22 sierpnia, będziemy radowali się Maryją – Królową. Od najwcześniejszych wieków Kościół wierzył w królowanie Maryi. Wiele narodów i państw obrało Maryję za swoją Królową. Także
  i nasz naród, odczytując znaki czasu, powierzył Jej swoje losy. Tak uczynił król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej, dziękując za ocalenie podczas najazdu szwedzkiego. Uroczyście uznał ten fakt papież Pius XII w 1954 roku. Pamiętajmy, że Maryja jest Królową wszystkich, gdyż wydała na świat Syna – Króla i Pana wszystkiego.
 2. Godne i częste przyjmowanie Komunii św. domaga się od nas czynnej miłości do Pana Boga i bliźniego. Trwa jeszcze sierpień – miesiąc modlitwy o trzeźwość naszego narodu. Jednym z przejawów miłości bliźniego może być więc zobowiązanie do abstynencji od alkoholu w celu ratowania innych osób uzależnionych, a także pomoc w podjęciu przez takie osoby decyzji o leczeniu odwykowym. Podejmujmy w tej kwestii osobistą modlitwę i konkretne działania. W każdym czasie i na każdym miejscu miejmy siłę i odwagę przeciwstawić się grzechowi pijaństwa. Maryi – Królowej złóżmy wotum czasowej lub całkowitej abstynencji.
 3. W naszych modlitwach nie zapominajmy o pielgrzymach oraz
  o wypoczywających na wakacjach. Prośmy Matkę Boga i naszą o ich wzrost duchowy, dobry, ubogacający wypoczynek i szczęśliwy powrót do domu.
 4. Dziękuję rodzinie za posprzątanie świątyni, na przyszły tydzień proszę kolejną rodzinę.

W tym tygodniu patronują nam:

 • 17 VIII – św. Jacek Odrowąż (1200-1257), prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej.
 • 20 VIII – św. Bernard (1090-1153), opat cystersów w Clairvaux (Francja)
  i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.
 • 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.

Intencje Mszy św. od 17.08. – 23.08.2020 r.

Dzień Intencja
Pn 18.00 Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski
z intencji Witolda Madej.
Wt 18.00 W intencji ks. Jana Ochał z okazji urodzin od Małgorzaty i Bogumiła Kawa.
Śr 18.00 † Piotr Waszczyszak – początek Mszy Świętych gregoriańskich.
Cz 18.00 † Piotr Waszczyszak gr.
Pt 7.00 † Piotr Waszczyszak gr.
Sb 18.00 † Piotr Waszczyszak gr.
Niedziela 7.00 † Piotr Waszczyszak gr.
9.00 Krzywa † Wasyl Kicwak w 34 rocznicę śmierci od córki Lucyny z rodziną.
11.00 Danuta i Andrzej Lechowicz w 18 rocznicę ślubu Msza Święta dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.