DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

DRUGA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                          8 marca 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Dziś przypada druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżywali z jak największym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pojednania i pokuty. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszej parafii
  w każdy piątek o godz.16.00 i 17.30 razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy Drogę krzyżową, a w niedziele o godz.9.00 i 11.00 rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas Gorzkich żali. Wszystkich zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach.
 2. W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę
  z własnego życia za swoją posługę.
 3. Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy też Dzień Kobiet. Choć to świecka tradycja, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich niewiastach, zwłaszcza
  o matkach wielodzietnych rodzin, o samotnych pannach i wdowach,
  o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Polecajmy ich życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
 4. Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas złożył w ofierze swoje życie, podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się od udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia papierosów, aby w ten sposób wynagrodzić Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości
  i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani rodzice, z większą troską spojrzyjcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.
 5. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie i w wierności Ewangelii prowadził Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

Intencje Mszy św. od 9.03. – 15.03.2020 r.

Dzień Intencja
Pn – Cz 17.00 † Przemysław Kamiński gr.
Pt 16.00 Krzywa † Przemysław Kamiński gr.
Pt 17.30 † Jan Ciapaj w rocznicę śmierci.
Sb 17.00 † Przemysław Kamiński gr.
Niedziela 7.00 † Franciszka Hołda w 3 rocznicę śmierci.
9.00 Krzywa 1. † Przemysław Kamiński gr.

2. W intencji parafian.

11.00 W intencji rodziny Kozubalów, Gosi, rodzin Batugów, Bemów i Raków o miłość, zgodę, zrozumienie, pokorę i cierpliwość w rodzinach.