KOMUNIKAT

 

 

 1. dz. 459/2020                                                                                                      Rzeszów, 30.05.2020 r.

 

KOMUNIKAT DODATKOWY KURII – Zesłanie Ducha Świętego, 31.05.2020 r.

 

 

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

 1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.
 2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br.  (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
 3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.
 4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu
  z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.
 5. Kaplica cmentarna w Rzeszowie na cmentarzu Wilkowyja wróci do funkcjonowania od 8 czerwca br. Szczegóły korzystania zostaną podane za tydzień.
 6. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.
 7. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach
  z racji I piątku miesiąca
  . W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich, a w rozmowie telefonicznej
  z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej.
 8. Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

Przesyłam: materiały do liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego

 

 

 

Ks. Piotr Steczkowski

Kanclerz kurii